Du er her:
  FORSIDEN >>  TIPS OM PIPERØYKING  >>  PIPENS HISTORIE
 

 
 
Essensiell guide til pipens historie                      
 
      
      2000 f.Kr. Rester av tobakksplanter og piper er funnet i egyptiske mumier. Ingen vet hvordan dette kan ha skjedd siden tobakksplanten bare er kjent fra det amerikanske kontinent.   
      
    1500 f.Kr. Piper røykes av nordamerikanske indianere som forsoningssymbol.
Vestindiske indianere kaller pipa tabago - altså ikke planten.
 
      
    300 e.Kr  Den greske legen Hippokrates benytter røyk fra urter til behandling av bl.a. enkelte kvinnesykdommer.   
      
    1000 Kvannerot røykes i piper i Norge.  
      
     1492 Colombus oppdager Amerika og tobakksbruken.  
      
     1519 Tobakksplantene kommer til Europa.  
      
    1559 Jean Nicot lanserer tobakksplanten som en patentmedisin mot alt; På det franske hoffet ble det mote å “nyse hodepinen ut av hodet” med tobakksrøyk.  
      
     1580 Krittpiper masseproduseres - mest for sjøfolk.  
      
    1586 Forbud mot røyking inkluderes i de reviderte ti bud i Bern, Sveits.  
      
     1600 Jernpiper benyttes i Norge, også blant samene.  
      
    1604 Den første antitobakkskampanje startes av Jakob I. av England.  
      
     1618-1648 Under 30-årskrigen blir piperøyking kjent over hele Europa.  
      
    1619-1630 Christian IV av Danmark-Norge straffet røyking på skip med kjølhaling.  
      
     1630 Dødsstraff for røyking innføres i Tyrkia, Kina og Russland.
Dette oppfordrer likevel til utbredt smugrøyking. Straffene forsvinner når regentene oppdager de store inntektene fra tobakksavgiftene.
 
      
     1720 Merskum oppdages og blir det høyest ansette pipematerialet.  
      
     1820 Sigaren blir mote i Vest-Europa.  
      
     1840 Briarpipen blir blir en verdensartikkel med utgangspunkt i Jura 
i Frankrike.
Langpipene holder likevel stand til utpå 1900-tallet.
 
      
     1844 Gudbrand Larsen etablerer Lillehammer pipefabrikk  
      
     1853-1856 Krimkrigen gjør sigaretten kjent for vesten fra Tyrkia.  
      
     1973 Den moderne røykeloven.  
 
  Til pipene 
 


Tilbake

     
 

www.tabago.no