Du er her:
  FORSIDEN >>  TIPS OM PIPERØYKING  >>  PIPENS HISTORIE
 

 
 
Essensiell guide til pipens og røykingens historie                      
 
      
      2000 f.Kr. Mayaindianerne brukte de eldste kjente pipene som var y-formete rør til hvert nesebor. Senere ble røykeredskapene formet i leire, skåret i bein, tre eller laget av metall. Den enkleste metoden var en rull tobakk som ble vridd sammen og røyket med et grønt blad rullet ytterst.  
      
      2000 f.Kr. Rester av tobakksplanter og piper er funnet i egyptiske mumier. Ingen vet hvordan dette kan ha skjedd siden tobakksplanten bare er kjent fra det amerikanske kontinent.   
      
    1500 f.Kr. Piper røykes av nordamerikanske indianere i piper laget av stein eller horn, både som forsoningssymbol, åndelig søken og rekreasjon.  
      
    300 e.Kr  Den greske legen Hippokrates benytter røyk fra urter til behandling av bl.a. enkelte kvinnesykdommer.   
      
    1000 Kvannerot røykes i piper i Norge.  
      
    1400 Aztekerne røyket tobakk stoppet inn i et hult siv eller hul stokk og etterhvert piper av bein, tre og leire.  
      
     1492 Colombus oppdager Amerika og tobakksbruken.
Amerikanske urinnbyggere kalte pipa tabago - planten hadde ulike navn hos hver enkelt stamme.
Spanjolenes misforståelse setter seg likevel fast i de europeiske kretser og har bestått til denne dag, til tross for navnsettingen hos to iherdige pipemakere i Danmark og Norge.
 
      
     1519 Tobakksplantene kommer til Europa.  
      
    1559 Jean Nicot lanserer tobakksplanten som en patentmedisin mot alt; På det franske hoffet ble det mote å “nyse hodepinen ut av hodet” med tobakksrøyk. Nicot var fransk ambassadør i Portugal.  
      
     1580 Krittpiper masseproduseres - mest for sjøfolk.  
      
    1586 Forbud mot røyking inkluderes i de reviderte ti bud i Bern, Sveits.  
      
     1600 Jernpiper benyttes i Norge, også blant samene.  
      
     1612 Tobakk nevnes for første gang i Norge: En politisak på tyskerbryggen i Bergen anfører at en viss "Anthonius Tobakspipen" havner i klammeri med en annen mann. Historikere mener at hans navn antyder den første handelsmann som lanserer tobakkspipen i Norge.  
      
    1604 Den første antitobakkskampanje startes av Jakob I. av England: "en skikk som er avskyelig for øjet, motbydelig for nesen, skadelig for hjernen og farlig for lungene, og at lukten fra den sorte stinkende røg nærmest kan sammenlignes med stanken fra en bunnløs mudderpøl"  
      
     1618-1648 Under 30-årskrigen blir piperøyking kjent over hele Europa.  
      
    1632 - 1643 Christian IV av Danmark-Norge ville forby tobakksrøyking og ville straffe røyking på skip med kjølhaling. Han ga opp forbudslinjen i 1643. Tobakk har siden vært lovlig vare med betydelige statlige avgiftsinntekter.  
      
     1630 Dødsstraff for røyking innføres i Tyrkia, Kina og Russland.
Dette oppfordrer likevel til utbredt smugrøyking. Straffene forsvinner når regentene oppdager de store inntektene fra tobakksavgiftene.
 
      
     1720 Merskum oppdages og blir det høyest ansette pipematerialet.  
      
      1820 Sigaren blir mote i Vest-Europa.  
      
     1840 Briarpipen blir blir en verdensartikkel med utgangspunkt i Jura 
i Frankrike.
Langpipene holder likevel stand til utpå 1900-tallet.
 
      
     1844 Gudbrand Larsen etablerer Lillehammer pipefabrikk. Se en av hans piper her.  
      
     1853-1856 Krimkrigen gjør sigaretten kjent for vesten via Tyrkia, medlem av den seirende alliansen med briter og franskmenn mot Russland og Østerrike.  
      
     1880 - 1910 Langpiper blir et statussymbol i øvre samfunnsklasser i Europa og Norge.
Størrelsen på pipene er på sitt maksimale.
 
      
     1914 - 1918 Under første verdenskrig ble det vanligere av vestlige kvinner røykte sigaretter.  
      
     1915 - 1933 Pipe- og sigarettrøykingen brer om seg i vesten samtidig som særforbudsiveren sikter seg inn mot en annen avhengighet, alkoholen.  
      
     1973 Den moderne røykeloven.  
      
     2011 Røykeloven strammes ytterligere inn med forbud mot avbildninger av tobakksvarer og røykeutstyr beregnet på tobakk.  
      
     2022 Ny krig på Krim og i vårt nye Europa setter 0-visjonen/forbudslinjen mot tobakk håndhevet av en rekke lands og Norges helsemyndigheter på nye prøver.  
 
  Til pipene 
 


Tilbake

     
 

www.tabago.no